JURUNIKAH MENGIKUT KAWASAN BAHAGIAN KAPIT

30/12/2014
JURUNIKAH MENGIKUT KAWASAN BAHAGIAN KAPIT
BIL NAMA KAWASAN NO.TAULIAH TARIKH KUATKUASA
1 Haji Musa bin Ibrahim Long Busang Belaga 211/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
2 Ahmad bin Razali Daerah Song 212/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
3 Abang Bujang bin Abang Sulaihi Daerah Belaga 213/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016