JURUNIKAH MENGIKUT KAWASAN BAHAGIAN MUKAH

30/12/2014
JURUNIKAH MENGIKUT KAWASAN BAHAGIAN MUKAH DAN DAERAH DARO
BIL NAMA KAWASAN NO.TAULIAH TARIKH KUATKUASA
1 Gustee bin Rosli Kpg. Penipah, Daro 186/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
2 Haji Hanikal bin Mudin Kpg. Sebako Daro 187/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
3 Mohamad bin Rabaiee Kpg. Penipah, Daro 188/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
4 Haji Nerawi bin Tertau Kpg. Judan, Mukah 189/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
5 Haji Musa bin Sanuani Kpg. Sekaan Besar, Matu 190/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
6 Sulhi bin Mahzdar Daerah Kecil Oya, Mukah 192/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
7 Mustali bin Jamali Kpg. Penasu Daro 193/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
8 Mohd. Ebit@Mohd Epie bin Nabari Kpg Sebena, Daro 194/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
9 Naidi bin Saibi Kpg Tekajong, Daro 195/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
10 Abu Seman bin Seruji Daerah Kecil Balingian 196/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
11 Haji Nahar bin Gani Daerah Kecil Igan 197/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
12 Saluhi Bin Kalali Pulau Bruit, Daro 198/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
 
BIL NAMA KAWASAN NO.TAULIAH TARIKH KUATKUASA
13 Sidek Bin Che Mat Kampung Pergau, Matu 199/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
14 Ahamad Bin Baseng Kampung Pantray, Daro 200/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
15 Abu Jahar Bin Basri Kampung Semop, Daro 201/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
16 Jaya Bin Misba Kampung Badong, Daro 202/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
17 Abni@Azni bin Mat Kampung Balan, Dalat 204/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
18 Hanyut bin Samat Daerah Kecil Balingian 205/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
19 Sani bin Taip Kampung Sungai Kut, Dalat 206/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
20 Haji Jibat bin Haji Ragon Kampung Jemoreng, Matu 208/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
21 Maimon bin Jalani Kampung The, Oya 209/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
22 Ahmad Arif bin Kipli Kampung Bruit, Daro 210/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016