JURUNIKAH BAHAGIAN SAMARAHAN 2015

30/12/2014
JURUNIKAH BAHAGIAN SAMARAHAN
 
BIL NAMA KAWASAN NO.TAULIAH TARIKH KUATKUASA
1 Mohd Sidek bin Arsad Bahagian Samarahan 004/TPNCR(JN)/14 01.03.2014 hingga dibatalkan
2 Haji Sarbini bin Haji Ekom Bahagian Samarahan 006/PPNCR(JN)/14 01.03.2014 hingga dibatalkan
3 Haji  Ahmad Napis bin Badok Bahagian Samarahan 004/PPNCR(JN)/10 27.06.2005 hingga dibatalkan
4 Haji Mohammad bin Haji Sinosi Bahagian Samarahan 086/JN/10 13.08.2007 hingga dibatalkan
5 Al-Sagap bin Haji Beli Bahagian Samarahan 247/JN/14 01.03.2014 hingga dibatalkan