PERMOHONAN NIKAH KENYATAAN PENDAFTAR

03/04/2014
  1.  PERMOHONAN NIKAH KENYATAAN PENDAFTAR
  • Pemohon lelaki bermastautin di bahagian atau negeri yang berbeza dari pemohon perempuan dan pemohon lelaki bercadang untuk berkahwin di tempat perempuan.
  • Contoh: Pemohon perempuan berasal dari Kuala Lumpur dan pasangannya berasal dari Kuching. Pasangan ini bercadang untuk berkahwin di negeri pengantin perempuan iaitu di Kuala Lumpur.