PERMOHONAN NIKAH ANTARA BAHAGIAN DALAM SARAWAK

03/04/2014
  1. PERMOHONAN NIKAH ANTARA BAHAGIAN DALAM SARAWAK
  • Pemohon lelaki dan pemohon perempuan berada di dalam bahagian yang berbeza dan pemohon perempuan bercadang untuk berkahwin di bahagian lelaki.
  • Contoh: Pemohon perempuan berasal dari Kuching dan pasangannya berasal dari Samarahan. Pasangan ini bercadang untuk berkahwin di Samarahan iaitu kawasan pengantin lelaki.