JURUNIKAH MENGIKUT KAWASAN BAHAGIAN MIRI

30/12/2014
JURUNIKAH MENGIKUT KAWASAN BAHAGIAN MIRI
BIL NAMA KAWASAN NO.TAULIAH TARIKH KUATKUASA
1 Haji Salam bin Ahmad Kpg. Pujut Tg. Batu 228/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
2 Haji Abdul Khalek bin Yusuf Lutong, Batu 1, Kuala Baram, Senadin, Tudan dan Permyjaya 229/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
3 Haji Anuar bin Haji Olong Pujut 1 – Pujut 9 Piasau Jaya dan Piasau Utara 230/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
4 Abdul Hadi bin Abdul Rahman Daerah Kecil Sibuti 231/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
5 Hamdan bin Taha Kpg. Pemindahan, Marudi 232/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
6 Zaidel bin Hamzah Pujut, Tanjung Batu, Miri 233/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
7 Mohd Arshim@Absen bin Abdullah Luak/ Bakam/ Bumiko/ Riam dan Lambir, Miri 234/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016
8 Hamdan bin Bakeri Taman Tunku dan Lambir, Miri 235/JN/15 01.01.2015 hingga 31.12.2016