JURUNIKAH BAHAGIAN BINTULU 2015

30/12/2014
JURUNIKAH BAHAGIAN BINTULU
BIL NAMA KAWASAN NO. TAULIAH TARIKH KUATKUASA
1 Syed Harold Salleh bin Haji Wan Mohammad Bahagian Bintulu 010/PNCR(JN)/11 01.12.2011 hingga dibatalkan
2 Wan Sulaiman bin Wan Maulana Bahagian Bintulu 016/PPNCR(JN)/13 01.02.2013 hingga dibatalkan
3 Khalidi bin Mohd Idris Bahagian Bintulu 017/PPNCR(JN)/13 01.02.2013 hingga dibatalkan
4 Azhar bin Hipni Bahagian Bintulu 250/JN/14 01.03.2014 hingga dibatalkan
5 Haji Muhammad bin Su Daerah Bintulu 251/JN/14 01.03.2014 hingga dibatalkan